خدمات پس از فروش

گارانتی، نصب و راه اندازی فقط توسط سرویس کار مجاز مورد تائید شرکت می باشد، در غیر اینصورت محصولاتی که توسط سرویس کار غیرمجاز نصب و راه اندازی شده است، شامل گارانتی شرکت نمی باشد.

نصب و راه اندازی

گارانتی

خدمات پس از فروش